Czterochloroetylen

Czterochloroetylen

Tetrachloroeten, tetrachloroetylen, Cl2C=CCl2 jest to organiczny związek chemiczny, pochodna etenu całkowicie podstawiona chlorem (perchloroeten). Jest bezbarwną cieczą o charakterystycznym, słodkim zapachu. Jest to substancja oznaczona jako ADR z numerem UN1897. Rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych. Łatwo ulega biodegradacji. Biodegradacja może przebiegać wolno w warunkach anaerobowych (w nieobecności tlenu). Szybkość biodegradacji może wzrosnąć w glebie i / lub wodzie przy aklimatyzacji. Pośrednia fotodegradacja z rodnikami OH. Okres połowicznego rozkładu w atmosferze: 50 dni. zterochloroetylen jest stosowany do „suchego” prania chemicznego jako wywabiacz plam i rozpuszczalnik. I jako płynny nośnik ciepła, dzięki czemu dokładnie czyści powierzchnie. Posiada szeroki wachlarz zastosowań w przemyśle jako rozpuszczalnik tłuszczów, olejów, żywic, wosku itp. Używany jest ponadto w pralnictwie, do mycia i odtłuszczania metali, przy wytwarzaniu syntetycznego kauczuku, wielu związków organicznych i środków owadobójczych. Czterochloroetylen posiada również zastosowanie w czyszczeniu filmów i ich kopiowaniu.
Substancja szkodliwa, niebezpieczna dla środowiska. Ograniczone dowody działania rakotwórczego. Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1897
Zakład produkcyjny Radchem
ul. Wielkie Lniska 29, 86-302 Grudziądz
+48 508 355 397  biuro@radchem.pl
Dział handlowy / Zamówienia:
Paulina Minder
+48 530 545 553 zamowienia@radchem.pl
Patrycja Mania
+48 531 402 014 zamowienia@radchem.pl

Formularz kontaktowy