Wodorotlenek Sodu

Wodorotlenek Sodu

Soda kaustyczna lub w formie roztworu wodnego Ług Sodowy.
Zastosowanie ługu sodowego odnajduje się w niemal wszystkich gałęziach przemysłu. Jest nośnikiem sodowym w produkcji środków powierzchniowo czynnych, surowcem pomocniczym w przemyśle papierniczym, produkcji barwników  syntetycznych oraz w procesach uzdatniania wody. W przemyśle spożywczym wodorotlenek sodu wykorzystywany jest przez masarnie, mleczarnie oraz cukiernie jako środek dezynfekująco-czyszcący

Ze względu na swoje właściwości biobójcze wodorotlenek sodu jest powszechnie stosowany w hodowli zwierząt inwentarskich do dezynfekcji uli, kurników, chlewni, stajni, obór itp. W formie ługu sodowego – trzy procentowego roztworu wodnego – świetnie sprawdza się jako środek do prewencyjnej i planowej dezynfekcji powierzchni inwentarskich i hodowlanych.

Soda kaustyczna używana jest również jako czynnik aktywny – w formie 1-3 % roztworu wodnego – w matach dezynfekcyjnych do prewencyjnej dezynfekcji wewnątrz gospodarstwa np. przed wejściami na teren hodowlany, na drogach dojazdowych do magazynu pasz i wywozu obornika. Jak również w razie ogłoszenia epidemii pryszczycy, pomoru lub innej zakaźnej choroby inwentarza.

Soda kaustyczna jest powszechnie stosowana w sadownictwie w Europie zachodnie jako środek prewencyjny lub zwalczający uciążliwe infekcje grzybowe – potocznie nazywane rakiem drzew owocowych i winorośli.

Uwaga! Wodorotlenek sodu jest substancją niebezpieczną. Nawet w formie stałej może działać drażniąco na skórę oczy i drogi oddechowe. Używając sody kaustycznej lub jej roztworów wodnych stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej.

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1823
Zakład produkcyjny Radchem
ul. Wielkie Lniska 29, 86-302 Grudziądz
+48 508 355 397  biuro@radchem.pl
Dział handlowy / Zamówienia:
Paulina Minder
+48 530 545 553 zamowienia@radchem.pl
Patrycja Mania
+48 531 402 014 zamowienia@radchem.pl

Formularz kontaktowy