Przeznaczony do farb i lakierów olejnych, ftalowych i asfaltowych, do zmywania plam, mycia części samochodowych.

Pobierz kartę charakterystyki