Przeznaczony do rozcieńczania wyrobów ftalowych, olejnych i bitumicznych oraz do mycia narzędzi malarskich.

Pobierz kartę charakterystyki