MSDS Material Safety Data Sheets 660x330
,,Karta Charakterystyki - podstawowy dokument Twój i Twojego odbiorcy''

 

Karty charakterystyk substancji/mieszaniny niebezpiecznej to podstawowe narzędzie informacyjne w tzw. łańcuchu dostaw. Nasza firma tworzy karty na podstawie aktualnych rozporządzeń CLP korzystając z najlepszych narzędzi dostępnych na rynku. Oferujemy:

  • Tworzenie kart charakterystyki substancji stwarzających zagrożenie na podstawie składu w języku polskim oraz angielskim
  • Aktualizacje kart charakterystyki,
  • Sprawdzenie poprawności aktualnej karty charakterystyki
  • Tworzenie etykiety produktu zgodnej z obowiązującymi przepisami na podstawi karty charakterystyki